ZASTAVME SPOLOČNE ČAS  !

Fotografia ľudstvo sprevádza už viac ako 100 rokov a každého z nás od útleho veku. 

Spomeňte si na fotografie detí a ich prvých krokov, školáka, maturanta, ... 

My sme ich doplnili videoprojekciou čím vznikla zaujímavá myšlienka na zachytenie dôležitých životných momentov.